Dołącz do nas

Chcesz z nami pracować? Wcale się nie dziwimy…

Aktualnie poszukujemy

Praca w Grayling

Nasz zespół wyróżnia współpraca, wspieranie się, chęć uczenia się od siebie nawzajem i uwaga, jaką przywiązujemy do jakości wykonywanych zadań. Pracujemy intensywnie, ale stworzyliśmy środowisko, w którym każdy może realizować swój potencjał, dzielić się pomysłami, uczyć się nowych rzeczy i czerpać radość z tego, co robi.

Dowiedz się o nas więcej

Co mówią nasi pracownicy

Korzyści

  • Elastyczny czas pracy

  • Zdrowie i dobre samopoczucie

  • Nauka i rozwój

  • Programy stażowe

  • Premie za zdobycie klienta

  • Nagrody i wyróżnienia

Nasze wartości

Równość i różnorodność

Grayling wspiera kulturę włączania i różnorodności. Zapewniamy równe możliwości i warunki pracy, niezależnie od płci, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, religii i stopnia sprawności. Z radością witamy zwłaszcza nowe osoby z grup, które w tej chwili nie są wystarczająco licznie reprezentowane w naszym zespole.

Dobrobyt psychiczny i fizyczny

Dobre samopoczucie pracowników Grayling jest dla nas niezwykle ważne, dlatego też staramy się tworzyć sprzyjające mu środowisko pracy. Wychodzimy z inicjatywami zachęcającymi do zdrowego stylu życia i utrzymywania dobrego samopoczucia. Podnosimy też poziom świadomości na temat zdrowia psychicznego, aby nie było tematem tabu, i upewniamy się, że każdy pracownik otrzyma wsparcie, jakiego potrzebuje.

Rozwój osobisty i zawodowy

Tworzymy środowisko, w którym każdy pracownik może realizować swoje ambicje i rozwijać się w tempie i kierunku, jakie mu odpowiadają. Zachęcamy członków naszego zespołu, by tworzyli indywidualne plany rozwoju i osobistych celów, pracowali z inspirującym mentorem i uczestniczyli w kursach i szkoleniach, które pomogą im zrealizować te plany.

Programy stażowe

Nasz program stażowy daje nowo przyjętym pracownikom możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w naszej branży, od media relations do public affairs, od mediów społecznościowych do tworzenia strategii. W pełni włączamy stażystów w prace zespołu, spotkania z klientami, a także w proces decyzyjny i wykonawczy. Wielu z nich decyduje się na kontynuowanie swojej kariery w Grayling, a wszyscy otrzymują solidne podstawy wiedzy i doświadczenia w naszej branży, co pomaga im w osiągnięciu długoterminowego sukcesu.

Dzielenie się z innymi

Nasza inicjatywa Grayling for Good motywuje pracowników z całego świata do podnoszenia poziomu świadomości publicznej i zbierania funduszy na cele ważne dla lokalnych społeczności. Chcemy wspierać społeczności, w jakich działamy, i głęboko wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom stajemy się lepsi i możemy osiągnąć więcej.

Społeczna strona Grayling

Troszczymy się o to, by tworzyć i podtrzymywać dobre relacje w miejscu pracy. Staramy się zbudować więzi wykraczające poza zawodową codzienność. Jesteśmy towarzyscy i lubimy się spotykać – na wspólnym lunchu i wieczorze karaoke, czy letnich i świątecznych imprezach firmowych.

Grayling na co dzień