Zasady i warunki

Informacje zawarte na tej stronie internetowej zostały przygotowane wyłącznie w celu dostarczenia informacji o firmie Grayling, jej spółkach zależnych i oferowanych przez nie usługach. Nie stanowi on oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych i nie należy na nim polegać w związku z jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

Uzyskując dostęp do tej witryny, użytkownik zgadza się, że Grayling nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty wynikające z wykorzystania informacji i materiałów zawartych w tej witrynie lub z dostępu do innych materiałów w Internecie za pośrednictwem linków internetowych z tej witryny. Powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

Prawa autorskie do materiałów zawartych na tej stronie internetowej oraz wszelkich znaków towarowych i marek Grayling zawartych w tych materiałach należą do firmy Grayling lub jej licencjodawców. Każda osoba może skopiować dowolną część tego materiału z tej strony internetowej, z zastrzeżeniem następujących warunków: materiał może być wykorzystywany wyłącznie do użytku osobistego tej osoby w celach niekomercyjnych; kopie muszą zachowywać wszelkie prawa autorskie lub inne informacje o własności intelektualnej zawarte w oryginalnym materiale; a produkty, technologie lub procesy opisane na tej stronie mogą być przedmiotem innych praw własności intelektualnej zastrzeżonych przez Grayling lub inne strony trzecie. Nie udziela się żadnej licencji w odniesieniu do tych praw własności intelektualnej. Obrazy, znaki towarowe i marki wyświetlane na tej stronie są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej i nie mogą być powielane ani przywłaszczane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody ich właścicieli.

Zastrzeżenie dotyczące wiadomości e-mail

Grayling ani żadna z jej spółek zależnych nie może być pociągana do odpowiedzialności za treść tej wiadomości e-mail, ponieważ może ona odzwierciedlać osobiste poglądy nadawcy, a nie firmy. W przypadku otrzymania tej wiadomości e-mail przez pomyłkę należy niezwłocznie powiadomić nadawcę i nie ujawniać, nie kopiować ani nie rozpowszechniać jej. Chociaż Grayling uruchamia oprogramowanie antywirusowe na wszystkich serwerach i stacjach roboczych, nie ponosi odpowiedzialności za zainfekowane pliki, które możesz otrzymać. Grayling zaleca wszystkim odbiorcom skanowanie antywirusowe wszelkich załączników.

Informacje ustawowe

Grayling Communications Limited jest zarejestrowana w Anglii
Numer rejestracyjny 3140273
Siedziba spółki znajduje się pod adresem 26 Southampton Buildings, Londyn WC2A 1AN