Nasze usługi

Grayling Engage: Zaangażowanie interesariuszy i społeczności

Najlepsza komunikacja jest ukierunkowana i znacząca – niezależnie od tego, czy chodzi o udzielanie odpowiedzi na konsultacje, zwiększanie publicznego poparcia dla sprawy lub kwestii, czy też dążenie do bardzo potrzebnych zmian legislacyjnych lub regulacyjnych. Rozumiemy jednak, że charakter kampanii uległ zmianie. Skuteczne kampanie nie koncentrują się wyłącznie na odbiorcach polityki publicznej w celu wprowadzenia zmian – przyjmują podejście holistyczne, wykorzystując różnorodne zintegrowane techniki i taktyki, aby osiągnąć cel.

Czym jest Grayling Engage?

Grayling Engage to nasza specjalistyczna praktyka w zakresie zaangażowania interesariuszy, społeczności i zaangażowania cyfrowego. Pracujemy w różnych regionach i specjalizacjach, łącząc naszą specjalistyczną wiedzę na temat zaangażowania i konsultacji z lokalną wiedzą zespołów regionalnych. Nasze doświadczenie w zakresie komunikacji i zaangażowania obejmuje wszystkie sektory, w tym rząd, nieruchomości i rozwój, transport i infrastrukturę, zdrowie i trzeci sektor.

 

Naszą rolą jest pomaganie naszym klientom w zrozumieniu, z kim powinni współpracować, i wspieranie ich w skutecznym działaniu. Mamy opracowała trzytorową metodologię prowadzenia kampanii, skoncentrowaną na koordynowaniu działań mających na celu zmobilizowanie trzech głównych grup – interesariuszy politycznych, mediów i opinii publicznej – do pomocy w osiągnięciu celów.

 

W ramach oferty Engage opracowaliśmy EngageOnline, naszą potężną cyfrową platformę konsultacji i zaangażowania; odwiedź naszą stronę EngageOnline, aby dowiedzieć się więcej.

 

Aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci osiągnąć przewagę dzięki zaangażowaniu interesariuszy, skontaktuj się z engage@grayling.com.

Some of our clients