Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Grayling Communications Ltd je součástí skupiny společností Huntsworth plc (Huntsworth Group).

1. Úvod

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak používáme jakékoliv osobní údaje (nazvané také „informace“), které o vás shromažďujeme. Popisuje:

 • jaké informace o vás shromažďujeme;
 • jak používáme shromážděné informace;
 • s kým sdílíme shromážděné informace;
 • vaše práva týkající se zpracování vašich údajů;
 • jak dlouho uchováváme vaše údaje;
 • jak nás kontaktovat.

2. Jaké informace o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme informace o vás v následujících případech:

 • když nám zašlete žádost o práci;
 • pokud se dotazujete na naše služby;
 • když jste dobrovolně vyplnili zákaznický průzkum, poskytli zpětnou vazbu, zúčastnili se soutěže nebo souhlasili s tím, že budete vedeni v našich kontaktních seznamech pro komunikaci záležitostí spojených s našimi klienty;
 • když používáme cookies ke sběru informací o tom, jak používáte naše webové stránky. Další informace o tom, jak používáme soubory cookies, naleznete v našich zásadách o použití souborů cookies na adrese https://grayling.com/cookie-policy
 • když používáme službu třetí strany (např. Google Analytics) ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci využívají naše webové stránky, včetně shromažďování informací o zemi, ze které se přihlásili, o navštívených stránkách a o tom, jak dlouho na našich stránkách byli.

3. Jak používáme vaše informace?

Vaše informace používáme na následujícími účely:

 • zpracování vaší žádosti o novinky o naší společnosti. S vaším souhlasem také pro to, abychom vám zaslali e-mail o dalších službách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat;
 • pokud se dotazujete na volné pracovní pozice, předáme údaje dalším příslušným společnostem v rámci skupiny Huntsworth Group;
 • pokud se dotazujete na naše služby, předáme vaše údaje dalším příslušným společnostem v rámci skupiny Huntsworth Group, abychom zajistili, že váš dotaz bude náležitě zodpovězen;
 • zaslání e-mailů o podobném zboží a službách, které jste u nás v minulosti zakoupili, které by vás mohly zajímat;
 • uzavření a plnění smlouvy s vámi nebo provedení jakýchkoli kroků, které od nás požadujete před uzavřením smlouvy. Pokud nám neposkytnete informace nutné pro uzavření smlouvy, nebudeme s vámi moci tuto smlouvu uzavřít nebo vám poskytnout požadované služby.

Pro zpracování vašich osobních údajů se odkazujeme na jeden z následujících příslušných právních důvodů:

 • uzavření a plnění smlouvy s vámi nebo provedení jakýchkoli kroků, které od nás požadujete před uzavřením smlouvy;
 • jednání ve smyslu našich legitimních obchodních zájmů při poskytování a marketingu našich produktů a služeb;
 • váš konkrétní souhlas s používáním vašich údajů, který můžete kdykoli stáhnout;
 • dodržování zákonných povinností a vytváření, uplatňování nebo ochrana našich zákonných práv;
 • z dalších důvodů, které jste s námi odsouhlasili.

4. S kým sdílíme vaše informace?

Sdílíme informace s těmito třetími stranami:

 • zpracovatelé dat, kteří jsou našimi dodavateli služeb;
 • pokud se stanete zaměstnancem nebo externím pracovníkem, vaše informace budou předány a uloženy u našich zpracovatelských partnerů za účelem výplaty mzdy, odvodu pojištění a platby faktur. Použití těchto osobních údajů je omezeno v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy mezi vámi a naší společností;
 • dalšími společnostmi ze skupiny Huntsworth Group uvedenými v dodatku k nejnovější prozatímní nebo výroční zprávě společnosti Huntsworth plc, která je k dispozici na http://www.huntsworth.com/results-reports-presentations/;
 • osobami spojenými s jakýmkoli prodejem, fúzí, akvizicí, likvidací, reorganizací nebo obdobnými změnami našeho podnikání (nebo podnikání jakékoli společnosti ve skupině Huntsworth včetně potenciálních nebo skutečných kupujících této firmy a poradců kupujícího);
 • místními a zahraničními regulační orgány, vládami, bezpečnostními složkami, poradci, soudy, tribunály a rozhodci;
 • dalšími třetími stranami, s vaším souhlasem.

Některé z těchto třetích stran se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) mimo jiné v následujících zemích: Spojené státy americké, Čína, Hongkong, Singapur, Spojené arabské emiráty, Katar, Keňa a Rusko.

Pokud předáme informace z EHP do jurisdikce mimo EHP, podnikneme k ochraně těchto informací příslušné kroky: (i) s třetí stranou uzavřeme dohodu, která bude obsahovat články stanovené Komisí EU zajišťující dostatečnou ochranu vašich informací; kopie šablony ustanovení je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en; nebo (ii) zajistíme, aby informace byly předány pouze třetím stranám v jurisdikcích, které podle Komise EU splňují kritéria zajišťující dostatečnou ochranu vašich osobních informací.

5. Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Podle právních předpisů na ochranu osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů právo:

 • požádat o přístup k vašim informacím zasláním požadavku na compliance@huntsworth.com;
 • nechat aktualizovat nebo změnit své údaje, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • odmítnout určité použití vašich osobních údajů, včetně přímého marketingu a zpracování založeného na oprávněných zájmech a zpracování pro účely vědeckého nebo historického výzkumu a statistiky z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace;
 • požádat o vymazání vašich dat nebo o omezení jejich použití, za určitých okolností (mimo zákonných výjimek) můžete požádat o vymazání vašich informací, pokud informace již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny;
 • odvolat jakékoli souhlasy, které jste poskytli v souvislosti s používáním vašich dat;
 • požádat o kopii informací, které jste nám poskytli, abyste je mohli použít pro vaše vlastní účely (právo na přenositelnost dat);
 • podat stížnost příslušnému orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů ve vaší jurisdikci.

Pokud jste se přihlásili k odběru informací, nebo jste souhlasili s tím, že budete vedeni v seznamu kontaktů, abychom vám mohli informace posílat, můžete se od odběru kdykoli odhlásit – buď pomocí odkazu na zrušení odběru, který je obsažen v každé elektronické komunikaci, nebo zasláním žádosti na e-mailovou adresu compliance@huntsworth.com.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich práv, nebo byste chtěli některé z nich uplatnit, kontaktujte nás zasláním žádosti na adresu compliance@huntsworth.com.
Další kontaktní informace jsou uvedeny v části 7 níže.

6. Jak dlouho uchováváme osobní data?

Osobní údaje zaměstnanců a externích pracovníků nebudou uchovávány déle, než je nezbytné. Tato lhůta bude určena s ohledem na platné zákonné lhůty ve vaší jurisdikci.

Žádosti o zaměstnání jsou zničeny 1 (jeden) rok po jejich podání, pokud nevedly k nabídce zaměstnání. Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, pak se na informace, které nám dodáváte, mohou vztahovat místní právní předpisy týkající se uchovávání osobních údajů.

Jakékoli další informace získané v souladu s výše uvedeným oddílem 2 budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými místními předpisy, nebo podle dohody mezi námi.

Naše zásady pro zpracování dat budou průběžně přezkoumávány, abychom zajistili, že vaše data nebudou evidována po dobu delší, než je nezbytně nutné.

7. Jak nás kontaktovat?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo informací, které jsme o vás shromáždili, můžete nás kontaktovat:

 • e-mailem: compliance@huntsworth.com
 • poštou: Company Secretary, Huntsworth PLC, 8th floor Holborn Gate, 26 Southampton Buildings, London, WC2A 1AN

Pro dotazy ze zemí mimo Evropskou unii lze také použít výše uvedené e-mailové nebo poštovní adresy.

8. Změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je pravidelně kontrolováno a veškeré aktualizace budou vždy umístěny na této webové stránce.

Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 1.srpna 2019.