Nasze usługi

Dane i badania

W erze charakteryzującej się nadmiarem informacji, wykorzystanie mocy danych i badań ma kluczowe znaczenie dla sukcesu marki. W Grayling nasze podejście do danych i badań jest zakorzenione w naszym zaangażowaniu w dostarczanie strategii komunikacyjnych, które są zarówno oparte na dowodach, jak i na spostrzeżeniach, oferując wskazówki oparte na merytorycznych badaniach i dokładnej analizie.

 

Nasz kompleksowy pakiet specjalistycznych usług ma na celu destylację złożoności w praktyczne spostrzeżenia. Zaczynamy od zidentyfikowania wyzwań i możliwości dla odbiorców i biznesu, wykorzystując analizę danych i badania rynku, aby rzucić światło na środowisko biznesowe, w którym działasz, dostarczając spostrzeżeń na temat klientów i odbiorców oraz pomagając w pogłębieniu zrozumienia pozycji marki w szerszym ekosystemie. Nasz proces badawczy ma na celu wyjście poza powierzchnię, zagłębienie się w serce marki, aby stworzyć przekonujące, własne spostrzeżenia, które napędzają nasze strategie komunikacyjne.

 

Po przygotowaniu podstaw przechodzimy do testowania naszych komunikatów pod kątem rezonansu i skuteczności. Wierzymy w siłę iteracyjnego udoskonalania, wykorzystując informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i analizę danych, aby zapewnić, że nasze strategie są zoptymalizowane pod kątem osiągania pożądanych wyników. Ta ciągła pętla sprzężenia zwrotnego pozwala nam mierzyć wpływ naszej pracy i demonstrować naszym klientom zwrot z inwestycji.

 

Nasz zestaw zastrzeżonych narzędzi – G Pol, G Core, Consumer/Public Perceptions Audit, Stakeholder Perceptions Audit i Advantage Analytics – został zaprojektowany w celu wspierania tego rygorystycznego procesu. Na przykład G Pol i G Core umożliwiają nam monitorowanie nastrojów w mediach społecznościowych i zarządzanie reputacją marki online, zapewniając, że nasze strategie komunikacyjne są dostosowane do dominujących nastrojów społecznych i są wystarczająco solidne, aby sprostać wszelkim potencjalnym wyzwaniom.

 

Kładziemy również duży nacisk na diagnozę zachowań odbiorców, stosując systematyczne podejście do identyfikacji czynników i barier, które wpływają na zachowanie odbiorców. Przyjmując ramy COM-B (możliwości, szanse, motywacja), staramy się projektować strategie, które skutecznie napędzają pożądane zachowania, niezależnie od tego, czy chodzi o zmianę opinii publicznej, czy promowanie nowego produktu.

 

Nasz wewnętrzny zespół ds. analiz, pracujący ramię w ramię z zespołami ds. obsługi klienta, specjalizuje się w tworzeniu atrakcyjnych historii danych, które przyciągają uwagę mediów. Mamy doskonałe osiągnięcia w pozyskiwaniu praktycznych informacji z istniejących zbiorów danych klientów i tworzeniu atrakcyjnych narracji, które zwiększają zasięg, konwersję i konwersję wśród docelowych odbiorców.

 

Nasz kompleksowy proces oceny jest kolejnym kluczowym elementem naszej strategii dotyczącej danych i badań. Oceniając, w jaki sposób nasza komunikacja rezonuje z odbiorcami, możemy zalecić taktyczne ulepszenia, aby wzmocnić wpływ naszych komunikatów i strategii kreatywnych oraz zapewnić, że konsekwentnie realizujemy Twoje cele. Dzięki testom A/B przekazu kampanii i solidnym ramom pomiaru kampanii zapewniamy, że stale optymalizujemy nasze strategie komunikacyjne w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące wydajności.

 

Produktem końcowym naszego podejścia do danych i badań jest szczegółowy, interaktywny pulpit nawigacyjny, który wizualizuje wyniki marki w zakresie szeregu kluczowych wskaźników. Ta oparta na danych migawka zapewnia jasny obraz pozycjonowania marki, wyzwań i możliwości oraz służy jako mapa drogowa dla przyszłych strategii komunikacji – a także umożliwia naszym klientom konsekwentne śledzenie naszych wyników.

 

W Grayling zdajemy sobie sprawę, że dane i badania są siłą napędową skutecznej komunikacji. Nasze podejście ma na celu wykorzystanie mocy danych do tworzenia strategii komunikacyjnych zorientowanych na wyniki, które przynoszą wymierne rezultaty naszym klientom. Dokładamy wszelkich starań, aby każda opracowana przez nas strategia komunikacji była poparta solidnymi danymi i wnikliwymi badaniami, wzmacniając nasze zaangażowanie w pomaganie naszym klientom w osiąganiu ich celów komunikacyjnych w możliwie najbardziej efektywny i skuteczny sposób.