Wyzwanie

Jak przekonać rząd, aby nadał priorytet psychologicznemu wpływowi raka?

Grayling został poproszony o wsparcie Maggie’s – jednej z wiodących brytyjskich organizacji charytatywnych wspierających walkę z rakiem – w staraniu się o fundusze rządowe na budowę 10 ośrodków onkologicznych na obszarach dotkniętych ubóstwem w całym kraju. Maggie’s chciała zbudować szeroką bazę rzeczników w parlamencie i rządzie, aby mieć pewność, że potrzeby wielu tysięcy osób chorych na raka w całym kraju będą w dalszym ciągu uwzględniane i zaspokajane w czasach rosnącej presji na służbę zdrowia i opiekę społeczną.

Rozwiązanie

Stworzyliśmy koalicję wsparcia wśród kluczowych interesariuszy politycznych.

Współpracowaliśmy pro bono z Maggie, aby zapewnić spotkania z kilkoma ministrami, w tym z Ministrem Stanu ds. Opieki i Głównym Sekretarzem Skarbu. W 2021 r. zorganizowaliśmy przyjęcie parlamentarne, w którym wzięło udział ponad 45 parlamentarzystów i parlamentarzystów, w tym kilku byłych ministrów zdrowia i przewodniczący APPG on Cancer. Uczestnicy zadeklarowali swoje wsparcie dla Maggie’s, a wielu z nich powtórzyło to w mediach społecznościowych.

Maggie’s cieszy się obecnie doskonałymi stosunkami roboczymi z niektórymi najbliższymi doradcami premiera. Maggie’s są teraz także powiązani z Ministrem ds. Levelling-Up, który wspiera kampanię i poszukuje nowych źródeł finansowania za pośrednictwem funduszu Levelling-Up. W 2021 r. Maggie uzyskała pozwolenie na budowę nowego centrum w Royal Free Hospital w Londynie, zapewniając tysiącom kolejnych pacjentów wiodące na świecie wsparcie onkologiczne.

. 

Wyniki

Pomogliśmy parlamentarzystom zrozumieć magię Maggie...

45 m

politycy zadeklarowali wsparcie dla tej sprawy

10 +

bieżący dialog z decydentami wyższego szczebla

More of Our work

PR

Budowanie zaangażowania wokół marki masła Country Life

PR

#CelebrateTheSingle – pogadajmy o pieniądzach

PR

Światowy dzień Malarii w mediach w czasie pandemii